Monthly Archives: November 2023

พฤกษ์

พฤกษ์
ชื่ออื่น ตะคีก ซึก, ซิก, จามจุรี, กะซึก, ชุงรุ้ง, ก้ามปู, คะโก, จามรี (ภาคกลาง) มะขามโคก, มะรุมป่า (นครราชสีมา)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 202(45) ในหัวข้อ “SDU Cover Dance”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 202(45) ในหัวข้อ “SDU Cover Dance”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566