Monthly Archives: November 2023

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 199(42) เรื่อง “ตี่จู้เอี๊ยะ…เจ้าที่จีน ไหวยังไงให้ปัง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 199(42) เรื่อง “ตี่จู้เอี๊ยะ…เจ้าที่จีน ไหวยังไงให้ปัง”

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “