Monthly Archives: November 2023

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษา Culinary SDU Suphanburi

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษา Culinary SDU Suphanburi

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 206(49) ในหัวข้อ “เช็คสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 206(49) ในหัวข้อ “เช็คสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง SDU : DNA 2023

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง SDU : DNA 2023

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 205(48) ในหัวข้อ “วันลอยกระทง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 205(48) ในหัวข้อ “วันลอยกระทง”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ SDU : DNA ประจำปีการศึกษา 2566

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ SDU : DNA ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทย