Category: ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1)

ถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคอยแนะนำ กิจกรรมเป็นการสอนให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมสอนน้องใหม่ลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคอยแนะนำ กิจกรรมเป็นการสอนให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ร่วมกิจกรรม Green for MOM รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 9 สิงหาคม – 5 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Green for MOM รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 9 สิงหาคม – 5 ธันวาคม 2559

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นบ้านหนูน้อยและระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นบ้านหนูน้อยและระดับชั้นอนุบาล

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาวดรุณี เรืองเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” 2559

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตละออุทิศ สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมวันแม่ โดยในกิจกรรมมีการลงนามถวายพระพร การแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2559

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการขอใบประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (รหัส 54)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการขอใบประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (รหัส 54) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี