Category: ข่าวกิจกรรม

ลาส์ส ริคเค่น อดีตดาวเตะโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ลาส์ส ริคเค่น อดีตดาวเตะโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ชุดแชมป์ยูฟ่า และแชมเปี้ยนส์ ลีก 1997 เดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี และสโมสรโบรุสเซีย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม

นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม 3 คน

งานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดงานไหว้ครู โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานงานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

พบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาหัวข้องานวิจัย

คณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาหัวข้องานวิจัย สำหรับนำเสนอสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ร่วมงานสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรม สร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่”

ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “SEAAIR2016”

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “SEAAIR2016” เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ Read more […]

ตรวจประเมิน GMP in Mass Catering ครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2559 10.00 – 16.00 น. ครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมิน GMP in Mass Catering โดยมีอาจารย์ถนอมศรี สิทธิเดช จากสถาบันอาหาร NSI เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้

ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 1 กันยายน 2559 นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักวิทยเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นักศึกษาในชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กวาดทุกรางวัลประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ฯ

นักศึกษาในชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มสด วิทยาเขตสุพรรณบุรี กวาดทุกรางวัลประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ฯ เพื่อเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้ข้มแข็งปลอดบุหรี่ ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ไม่เอาบุหรี่”

กิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาัยสวนดุสิต วิทยเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2