Category: ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธี “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานแทนรองอธิการฝ่ายวิทยาเขตฯ นำคณะอาจารย์ Read more […]

ร่วมประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผอ.กองกลาง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 2/2559

ประชุมการขับเคลื่อนดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าอู่ทอง

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าอู่ทอง โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

ตรวจความเรียบร้อยอาคารฮาลาล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจความเรียบร้อยอาคารฮาลาน วิทยาเขตุสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารฮาลาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ยื่นข้อเสนอการจัดจ้างออกแบบพัฒนาและยกระดับสินค้าเมืองโบราณอู่ทอง

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะ เข้ายื่นข้อเสนอการจัดจ้างออกแบบพัฒนาและยกระดับสินค้าเมืองโบราณอู่ทอง…

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

focus group เรื่องการดำเนินงานและการบริหารจัดการอาคาแววเที่ยงธรรม และอาคารอารยา สุขวงค์

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์ และคณะที่เดินทางมา focus group เรื่องการดำเนินงานและการบริหารจัดการอาคาแววเที่ยงธรรม

ศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment รายการชิงร้อยชิงล้าน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในรายวิชา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Work Point Entertainment รายการชิงร้อยชิงล้าน

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 16/2559

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 16/2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีร่วมกับรัฐบาล Read more […]