Category: พันธุ์ไม้วิทยาเขต

มะตูม

มะตูม
ชื่ออื่น มะปิน (ภาคเหนือ) กระทันตาเถร ตุ่มเต้ง ตูม (ปัตตานี) มะปีส่า (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)

โสกน้ำ

โสกน้ำ
ชื่ออื่น กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา) ชุมแสงน้ำ (ยะลา) ตะโดลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี) ส้มสุก (ภาคเหนือ) โสก (ภาคกลาง)

เสม็ดแดง

เสม็ดแดง
ชื่ออื่น ผักเสม็ด, ผักเม็ก (นครราชสีมา); ไคร้เม็ด (เชียงใหม่); เม็ก (ปราจีนบุรี); เม็ดชุน (นครศรีธรรมราช); เสม็ด (สกลนคร)