โครงการอาคารที่พัก

ในห้องมีอุปกรณ์พร้อม อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ เตียง ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน
ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ

โครงการอาคารที่พัก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ถนนสุพรรณ-ป่าโมก ตำบลโคกโคเฒ่าอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Tel.: 035-969623  Mobile: 089-6903768
Email:
dormsuphan.sdu@gmail.comID line: sdu.suphan