Author Archives: tanarat tubtimthai

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ “การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)ฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการงานพัสดุ กองคลัง Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร Read more […]

สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใส5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read more […]