Author Archives: tanarat tubtimthai

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมสรรหาและแต่งตั้งกรรมการฯลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายให้ อาจารย์เกษร ขวัญมา ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงานในส่วนวิทยบริการ เรื่องการวางระบบจองห้องประชุมฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงานในส่วนวิทยบริการ Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor OWL Suphanburi

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นนายกสมาคมและประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นนายกสมาคมและประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ Read more […]

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 4

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร Read more […]