Author Archives: บัญชา ภูมิดี

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สงกรานต์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สงกรานต์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 246 (16) เรื่อง 4 เดือน 4 ประชันความปัง สินค้าดัง “สวนดุสิต”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 246 (16) เรื่อง 4 เดือน 4 ประชันความปัง สินค้าดัง “สวนดุสิต”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 240 (14) เรื่อง “รางวัล Popular vote และเหรียญเงิน ไม่ง่าย !! แต่ได้มา…”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 240 (14) เรื่อง “รางวัล Popular vote และเหรียญเงิน ไม่ง่าย !! แต่ได้มา…”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ เทียบเตียบ มรดกภูมิปัญญาอาหารไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ เทียบเตียบ มรดกภูมิปัญญาอาหารไทย

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567