วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 226(0.5) ในหัวข้อ “ความสุขไฮบริด”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 226(0.5) ในหัวข้อ “ความสุขไฮบริด”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 226(0.5) ในหัวข้อ “ความสุขไฮบริด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์พิมพ์ชนก สีหา อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา อาจารย์จิตราพร จันทรกูล และอาจารย์พรพรรณ บัวทอง ทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความสุข วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตาปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 โซนกลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี