มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส รัตนถาวร และ นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา พร้อมด้วยนักศึกษา นางสาวจิราภรณ์ จันทร์บัว นางสาวธวัลรัตน์ คตสุข และนางสาวอาภรกร ธีระวุฒิพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์ โดยนำเสนอผลงาน เรื่อง “ทริปเปิ้ลออยล์คอมเพล็กซ์จากสมุนไพรเพื่อความชุ่มชื้นของผิว” (Triple oil complex) ได้รับรางวัล Popular vote และรางวัลเหรียญเงิน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร