กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม Love Reading

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม Love Reading

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม Love Reading ภายในงานมีกิจกรรมการแจกหนังสือ/อีบุ๊ค และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้แก่ กิจกรรมสอนทำที่คั้นหนังสือจากการพับกระดาษ, กิจกรรมคุยสบาย ๆ Love Reading และกิจกรรม Search for Books โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30-17.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี