กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การจัดประชุมสีเขียว (Green meeting) สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การจัดประชุมสีเขียว (Green meeting) สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การจัดประชุมสีเขียว (Green meeting) สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” นำโดย นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) โดย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณสุภัส มังสาทอง วิศวกร ประจำกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโครงการอบมรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี