กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าทัศนศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ

      Comments Off on กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าทัศนศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าทัศนศึกษา หอมขจรฟาร์ม และทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ ในโครงการทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมกลางแจ้ง ณ แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ (หอมขจรฟาร์ม) เช่น เรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ ชมการปลูกเมลอน มะเขือเทศเชอร์รี่ และผักสลัด เรียนรู้การอนุรักษ์พืชท้องถิ่นหายากในแปลง อพ.สธ. เรียนรู้การนำว่านหางจระเข้ไปใช้ประโยชน์ และเรียนรู้การปลูกผักสลัดด้วยตนเอง กิจกรรมในอาคารการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ชนิดของผล ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ โดยมีวิทยากรคือ ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ และทีมงานหอมขจร โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอมขจรฟาร์ม และห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี