มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2567

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี 5 สายธาร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การเดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดธิดาดอนเจดีย์ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดตะเบงมานเหมือนวีรสตรีไทยในอดีต การออกร้านธารากาชาด การประกวดรำวงสุพรรณบุรีและรำวงมหาดไทย การจัดแสดงสินค้า OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มากมาย พิธีเปิดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 17.30-19.30 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 15 วัน 15 คืน