ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันกองทัพไทย

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันกองทัพไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันกองทัพไทย และร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธี  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 05.00-09.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี