มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานพิธีและวางพานพุ่มเนื่องใน ”วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานพิธีและวางพานพุ่มเนื่องใน ”วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีและวางพานพุ่มเนื่องใน ”วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826  โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.30-09.00 น. ณ องค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี