ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าสวัสดีปีใหม่นายจักรภพ วัชรมณเฑียร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ สำนักงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี