โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน ในระดับชั้นบ้านสาธิต ชั้นอนุบาลปีที่1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยว วิ่งผลัด ชักเย่อ ฟุตบอลและแชร์บอล เป็นต้น ซึ่งส่งเสริมให้เด็กๆ รักการเล่นกีฬา รักการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาในการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับเด็กๆ และเปิดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และนางสาวนนทกานต์ คงเกิด ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 07.00-16.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี