วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567