การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2567

      Comments Off on การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting