มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพิธีสักการะหลวงปู่ชัยมงคล พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคาร SDU Library และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทุกศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโปรแกรม Skype for Business อีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 07.00 – 09.00 น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี