มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 244(18) เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 244(18) เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 244(18) เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21” โดย ศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี