มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 243(17) เรื่อง “รางวัลอาจารย์ต้นแบบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระบวนการและขั้นตอนคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 243(17) เรื่อง “รางวัลอาจารย์ต้นแบบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระบวนการและขั้นตอนคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 243(17) เรื่อง “รางวัลอาจารย์ต้นแบบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระบวนการและขั้นตอนคัดเลือกเข้ารับรางวัล, UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) & Thailand PSF, Question & Answer” โดย ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี