มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรสุพรรณภูมิ พิธีสรงน้ำพระพุทธปฏิมากรสุพรรณภูมิ พระพุทธรูป พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพิธีรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในครั้งนี้วิทยาเขตสุพรรณบุรียังได้ร่วมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้แก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 06.45-12.00 น. ณ บริเวณพิธีด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี