มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้ เครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีปกครองปวงชนชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร โดยวันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00-10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี