มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมกองทุนสิ่งแวดล้อม

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมกองทุนสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมกองทุนสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี