วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวัน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567” โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี