มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย บุคลากรกองบริการนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีนายกองเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณตลาดนัดชุมชนวัดลาดตาล ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดนัดชุมชนวัดลาดตาล ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี