กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย เรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข รองผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ทั้งนี้ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแนะนำวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกด้วย ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเหลืองเลาขวัญ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี