กิจกรรมปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง รายวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

      Comments Off on กิจกรรมปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง รายวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมาก โดยกิจกรรมภายในงาน พบกับเมนูอาหารหลากหลาย อาทิ ถุงทองซอสแมงโก้ซัลซ่า, สลัดผลไม้ไก่กรอบ, กุ้งย่างซอสมะขาม, ปลากะพงราดซอสส้ม, ขนมไข่ปลาเผือก, ขนมผกากรอง เป็นต้น พร้อมกับการรับชมการสาธิตการจัดตกแต่งอาหาร โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องโถง โซน 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี