องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ ณ หอมขจรฟาร์ม

      Comments Off on องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ ณ หอมขจรฟาร์ม

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร จังหวัดสุโขทัย ในการเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับฯ พร้อมด้วย นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และมีการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนส่งเสริม เกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ใน 5 มิติ โดย ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี