มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี ในการเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม โดยมีการบรรยายจากทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการขับเคลื่อนส่งเสริม เกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ใน 5 มิติ โดย ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี