กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อการบริหารจัดการและการเตรียมการดำเนินงานในด้านต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตฯ โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์