ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2566

      Comments Off on ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2566

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี เเละคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยการประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี