ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมส่งมอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมส่งมอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานของ บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด จัดโดยกองคลัง (งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการส่งมอบงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU LIBRARY วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งวดที่ 2 โดยการประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี