คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม

      Comments Off on คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม และศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี