วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี สาธิตการทำ “วุ้นกะทิ”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี สาธิตการทำ “วุ้นกะทิ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ทองมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และนักศึกษาในหลักสูตร สาธิตการทำ “วุ้นกะทิ” และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งนี้นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธอีกด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดโพธิ์ลังกา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี