กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”

      Comments Off on กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์” ให้แก่เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ วิทยากรโดย คุณพรรษวัชร อุดมเสฏฐชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ อบรมในเรื่อง “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์” คุณณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ผู้ออกแบบแลนด์สเคป อบรมในเรื่อง “แลนด์สเคป การจัดสวน สวนลอยฟ้าและแปลงเกษตรในปัจจุบันและอนาคต” คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Zillion Innovation อบรมในเรื่อง “จัดสวนบนดาดฟ้าอาคาร (Greenroof System) คุณวรธร ศิริวรรณ หัวหน้างานเกษตร อบรมในเรื่อง “งานเกษตรภายในสวนดุสิต” และคุณชาลิสา บุญเยี่ยม จากบริษัทภูมิพัฒน์ดินทอง อบรมในเรื่อง “การดูแลต้นไม้ การตัดแต่ง การจัดการและการวางแผนการดำเนินงาน” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี