สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม “การปฏิบัติธรรม การแก้ไขภาวะซึมเศร้าด้วยธรรม รักษาใจตัวเองด้วยความเมตตา ให้ใจทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบัน”

      Comments Off on สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม “การปฏิบัติธรรม การแก้ไขภาวะซึมเศร้าด้วยธรรม รักษาใจตัวเองด้วยความเมตตา ให้ใจทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบัน”

สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “การปฏิบัติธรรม การแก้ไขภาวะซึมเศร้าด้วยธรรม รักษาใจตัวเองด้วยความเมตตา ให้ใจทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต