มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “ชวนแต่งไทย ไปทำบุญเมืองสุพรรณ” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “ชวนแต่งไทย ไปทำบุญเมืองสุพรรณ” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “ชวนแต่งไทย ไปทำบุญเมืองสุพรรณ” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจัดขึ้น ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั่วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี