มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ามอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ามอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี Mrs. Wei Yubing ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 ให้แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี