มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากร ร่วมกิจกรรม โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี