วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน “ระบบ กลไก และแนวปฏิบัติในการบริหารองค์กรด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และทีมงานจากสถาบันวิจัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำชมการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ หอมขจรฟาร์ม โครงการอาหารแปรรูป และอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00-17.00 น.