มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 210 ในหัวข้อ ลงทุนธรรม ทำสมาธิสร้างประโยชน์

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 210 ในหัวข้อ ลงทุนธรรม ทำสมาธิสร้างประโยชน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 210 ในหัวข้อ ลงทุนธรรม ทำสมาธิสร้างประโยชน์ หลักการสมาธิตื้น สมาธิลึก วิทยากรโดยอาจารย์สุวิศา วิรยพล จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ และคุณอมรา เหมพิทักษ์ จากศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 โซนกลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting