วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด อบต.โคกโคเฒ่า สามัคคีคัพ ครั้งที่ 2

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด อบต.โคกโคเฒ่า สามัคคีคัพ ครั้งที่ 2

นายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด อบต.โคกโคเฒ่า สามัคคีคัพ ครั้งที่ 2 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-18.00 น. ณ บริเวณสวนน้ำพระยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี