ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจ คุณพ่อณัฐพงศ์ จิตพัฒนกุล

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจ คุณพ่อณัฐพงศ์ จิตพัฒนกุล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจ คุณพ่อณัฐพงศ์ จิตพัฒนกุล บิดาของนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี