มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อณัฐพงศ์-จิตพัฒนกุล บิดาของนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อณัฐพงศ์-จิตพัฒนกุล บิดาของนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อณัฐพงศ์-จิตพัฒนกุล บิดาของนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00-20.30 น. ณ วัดดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี